آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 10,654
موضوع‌ها: 963
اعضا: 3,376
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 18/54
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/68
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/87
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/16
تعداد موضوعات هر عضو: 0/29
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Nilofar
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 8/29%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: SAHEL (با 47 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 1,816 ارسال , 58 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (19 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (324 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (220 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (77 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال زمان | Time » ( قسمت اخر) (61 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (137,971 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (70,812 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (66,978 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (26,383 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (19,789 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (19,114 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (18,411 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (18,118 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (16,320 بازدید)
« نقد و بررسی سریال عاشقانِ ماه | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo » ( قسمت آخر ) (16,074 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (14,972 بازدید)
« نقد و بررسی سریال شریک مشکوک | Suspicious Partner با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر) (14,473 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (14,429 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (11,963 بازدید)
« بیان سریال نقد کنیم » (11,559 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل