آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 13,371
موضوع‌ها: 1,207
اعضا: 4,360
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 19/12
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/73
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 6/23
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/07
تعداد موضوعات هر عضو: 0/28
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/08
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: RobertMes
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7/13%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: SAHEL (با 9 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,454 ارسال , 82 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (20 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (220 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (114 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (78 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (168,168 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (103,840 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (87,773 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (30,563 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (27,793 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (27,379 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (23,218 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (23,027 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (21,962 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (21,763 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (20,572 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (20,352 بازدید)
« نقد و بررسی سریال عاشقانِ ماه | Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo » ( قسمت آخر ) (19,411 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (18,731 بازدید)
« نقد و بررسی سریال شریک مشکوک | Suspicious Partner با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر) (17,350 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل