آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 18,688
موضوع‌ها: 1,720
اعضا: 5,455
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 18/64
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/72
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/44
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3/43
تعداد موضوعات هر عضو: 0/32
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/87
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Agatha
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7/24%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Kingphoenix (با 3 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 2018 (با 2,481 ارسال , 85 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mozhgan (21 معرفی)
محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (382 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (325 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (263 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (221 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (119 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (97 پاسخ)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (87 پاسخ)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (85 پاسخ)
« نقد و بررسی آقای سان شاین | Mr. Sunshine » ( قسمت آخر) (217,998 بازدید)
« نقد و بررسی سریال منشی کیم چشه؟ | ?What's Wrong with Secretary Kim » ( قسمت آخر) (169,163 بازدید)
« نقد و بررسی سریال آجوشیِ من | My Ajusshi » ( قسمت آخر) (126,547 بازدید)
« نقد و بررسی سریال خاطرات الحمرا | Memories of the Alhambra » (قسمت آخر) (66,042 بازدید)
« نقد و بررسی سریال وکیل بی قانون | Lawless Lawyer » ( قسمت آخر) (46,270 بازدید)
« موزیک ویدئوی سریال با زیرنویس فارسی » (42,989 بازدید)
« نقد و بررسی سریال طرح اولیه | Sketch » ( قسمت آخر) (41,400 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زندگی روی مریخ | Life on Mars » ( قسمت آخر) (40,346 بازدید)
« نقد و بررسی سریال د.وست پسر | B.oyfrien.d » (قسمت آخر) (35,372 بازدید)
« موزیک ویدئوی فیلم های هندی » (34,897 بازدید)
« نقد و بررسی سریال همسر آشنا | Familiar Wife » ( قسمت آخر) (34,410 بازدید)
« نقد و بررسی سریال تو هم انسانی؟ | ?Are You Human Too » ( قسمت اخر) (33,093 بازدید)
« نقد و بررسی سریال ماشين تحرير شيكاگو | Chicago Typewriter » ( قسمت آخر) (31,022 بازدید)
« نقد و بررسی سریال زمزمه | Whisper » ( قسمت آخر) (30,527 بازدید)
« نقد و بررسی سریال | Ruler: Master of the Mask با انکود اختصاصی » ( قسمت آخر ) (29,369 بازدید)
جستجو
جستجوی گوگل